Trang chủ » » Hóa đơn, hóa đơn GTGT
 • 发票
 • 發票
 • Fāpiào

 • Hóa đơn GTGT
 • 增值税发票
 • 增值稅發票
 • Zēngzhí shuì fāpiào

 • Hóa đơn phổ thông
 • 普通发票
 • 普通發票
 • Pǔtōng fāpiào


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến