Trang chủ » » Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 
  • Hình từ Internet

  • 跨太平洋伙伴关系协定
  • 跨太平洋夥伴關係協定
  • Kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì xiédìng
  • Trans-Pacific Partnership Agreement0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến