Trang chủ » » Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 
  • Hình từ Internet

  • 跨太平洋伙伴关系协定
  • 跨太平洋夥伴關係協定
  • Kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì xiédìng
  • Trans-Pacific Partnership Agreement0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến