Trang chủ » » Hạt thì là Ấn Độ
  • 6/19/2019 12:09:00 SA


  • Tại các quán ăn ở Ấn Độ, trên bàn ăn luôn bày một chiếc đĩa đựng hạt thì là và những viên đường nhỏ, sau bữa ăn, khách hàng thường nhấm nháp vài hạt thì là với vài viên đường.

  • 莳萝籽
  • 蒔蘿籽
  • Shí luó zǐ

  • 土茴香籽
  • Tǔ huíxiāng zǐ
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến