Trang chủ » » Hạt thì là Ấn Độ


  • Tại các quán ăn ở Ấn Độ, trên bàn ăn luôn bày một chiếc đĩa đựng hạt thì là và những viên đường nhỏ, sau bữa ăn, khách hàng thường nhấm nháp vài hạt thì là với vài viên đường.

  • 莳萝籽
  • 蒔蘿籽
  • Shí luó zǐ

  • 土茴香籽
  • Tǔ huíxiāng zǐ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến