Trang chủ » » Hàn vẩy

  • 钎焊
  • 釬焊
  • Qiān hàn

  • * Hàn gia nhiệt


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến