Trang chủ » » Chất độc quang khí
  • 6/19/2019 02:04:00 CH


  • 光气
  • 光氣
  • Guāng qì
  • PhosgenePhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến