Trang chủ » » Sa sút trí tuệ
 • 5/13/2019 10:16:00 SA • 痴呆
 • 癡呆
 • Chīdāi

 • 精神错乱
 • 精神錯亂
 • Jīngshén cuòluàn

 • Dementia

 • 痴呆症
 • 癡呆症
 • Chīdāi zhèng
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến