Trang chủ » » Sa sút trí tuệ  • 痴呆
  • 癡呆
  • Chīdāi

  • 精神错乱
  • 精神錯亂
  • Jīngshén cuòluàn

  • Dementia

  • 痴呆症
  • 癡呆症
  • Chīdāi zhèng
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến