Trang chủ » » Độ co
 • 5/14/2019 09:31:00 SA


 • Độ co vải
 • 面料收缩度性
 • 面料收縮度性
 • Miànliào shōusuō dù xìng

 • Co dọc
 • 直缩
 • 直縮
 • Zhí suō

 • Co ngang
 • 横缩
 • 橫縮
 • Héng suō


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến