Trang chủ » » Độ co


 • Độ co vải
 • 面料收缩度性
 • 面料收縮度性
 • Miànliào shōusuō dù xìng

 • Co dọc
 • 直缩
 • 直縮
 • Zhí suō

 • Co ngang
 • 横缩
 • 橫縮
 • Héng suō


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến