Trang chủ » » Nhặt (lặt) rau, rửa rau  •    Hình từ internet


  • 。 。 。 (菜)摘洗
  • . . . (Cài) zhāi xǐ

  • VD: Nhặt rau cải xoong: 
  • 西洋菜摘洗
  • Xīyáng càizhāi xǐ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến