Trang chủ » » Khe hở ổ trục
  • 5/28/2019 11:01:00 SA


  • 轴承游隙
  • 軸承遊隙
  • Zhóuchéng yóu xì

  • 轴承间隙
  • 軸承間隙
  • Zhóuchéng jiànxì
  • Bearing clearance
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến