Trang chủ » » Bảng tiên lượng công trình  • 工程量清单
  • 工程量清單
  • Gōngchéng liàng qīngdān
  • Bill of Quantity


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến