Trang chủ » » Trục cam


  • 凸轮轴
  • 凸輪軸
  • Túlún zhóu
  • Camshaft
  •  
  • Trục cam - Hình minh họa từ Internet


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến