Trang chủ » » Thỏa ước tập thể
  • 4/29/2019 11:26:00 CH


  • 集体合同
  • 集體合同
  • Jítǐ hétóng

  • 集体谈判协议
  • 集體談判協議
  • Jítǐ tánpàn xiéyì

  • Collective agreement
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến