Trang chủ » » Rãnh trượt mang cá


  • 燕尾槽
  • Yànwěi cáo

  • Cách gọi khác:
  • - Băng trượt đuôi én
  • - Ray trượt đuôi cá
  • - Ray trượt mang cá
  •        
  • Rãnh trượt mang cá - Hình minh họa từ Internet
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến