Trang chủ » » Mô-men lực


DOWNLOAD GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHỮ PHỒN THỂ


  • 力矩
  • Lìjǔ
  • Moment of force


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến