Trang chủ » » Mô-men lực


DOWNLOAD GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHỮ PHỒN THỂ


  • 力矩
  • Lìjǔ
  • Moment of force


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến