Trang chủ » » Máy uốn tấm kiểu 4 trục  • 四辊弯板机
  • 四輥彎板機
  • Sì gǔn wān bǎn jī
  • Four-roll plate bender


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến