Trang chủ » » Máy rèn chi tiết mẫu kiểu nằm ngang


  • 水平分模锻机
  • 水平分模鍛機
  • Shuǐpíng fēn mó duàn jī
  • Horizontal upsetter


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến