Trang chủ » » Máy chuốt


  • 铰孔机
  • 鉸孔機
  • Jiǎo kǒng jī
  • Broaching machine0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến