Trang chủ » » Hồ đông đặc bùn


Xử lý tình huống đột xuất khi phỏng vấn


  • 污泥浓缩池
  • 污泥濃縮池
  • Wū ní nóngsuō chí
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến