Trang chủ » , » Hiện tượng xâm nhập mặn

  • 盐水入侵
  • 鹽水入侵
  • Yánshuǐ rùqīn
  • Saltwater intrusion


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến