Trang chủ » » Giàn biên cong  • 弓弦梁
  • Gōngxián liáng

  • 弓形橫梁
  • Gōngxíng héngliáng


  • 弓弦式大樑
  • Gōngxián shì dàliáng

  • Bowstring girder

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến