Trang chủ » » Cá piranhas


  • 水虎鱼
  • Shuǐ hǔyú

  • 锯脂鲤
  • 鋸脂鯉
  • Jù zhī lǐ

  • Piranha

  • Tên khác: Cá răng đao, cá hổ
  • Loài cá nước ngọt ăn thịt động vật ở Nam Mỹ
       
Hình từ internet
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến