Trang chủ » » Búa thợ nguội  • 钳工小锤
  • Qiángōng xiǎo chuí

  • 台用锤
  • Tái yòng chuí

  • Bench hammer


1 nhận xét:

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến