Trang chủ » » Thời gian lên máy bay


Cách viết số tiền trong tiếng Trung
Kinh nghiệm học ngữ pháp
Kinh nghiệm học viết chữ Hán
Kinh nghiệm học phát âm-nghe-nói
Kinh nghiệm học từ mới


  • 登机时间
  • 登機時間
  • Dēng jī shíjiān

  • Boarding Time
         0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến