Trang chủ » » Rác thải sinh hoạt  • 生活垃圾
  • Shēnghuó lājí

  • Khu chôn rác thải sinh hoạt
  • 生活垃圾填埋区
  • 生活垃圾填埋區
  • Shēnghuó lājí tián mái qū

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến