Trang chủ » » Quầy lễ tân

  • * Quầy lễ tân tại các Trung tâm thương mại
  • 礼宾台
  • 禮賓台
  • Lǐbīn tái

  • * Quầy lễ tân tại Khách sạn
  • 前台
  • Qiántái

  • Reception


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến