Trang chủ » » Nghiêm cấm hút thuốc


Lịch sử của cà-phê
Thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế
Hiệu ứng nhà kính đưa trái đất về kỷ Jura
Chữ xấu rèn lâu cũng tiến bộ
8 chú ý về nhà bếp


  • 禁止吸烟
  • 禁止吸煙
  • Jìnzhǐ xīyān

  • No smoking


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến