Trang chủ » » Khai thác mở vỉa bằng lò bằng


DOWNLOAD GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHỮ PHỒN THỂ


  • 平硐开采
  • 平硐開採
  • Píng dòng kāicǎi
  • Adit cut mining0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến