• Củ lạc
  • 花生
  • Huāshēng


  • Hạt lạc
  • 花生米
  • Huāshēng mǐ

        0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến