Trang chủ » » Ngân sách linh hoạt
  • 弹性预算
  • 彈性預算
  • Tánxìng yùsuàn

  • 可变预算
  • 可變預算
  • Kě biàn yùsuàn

  • Flexible budget
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến