Trang chủ » » Ngân sách linh hoạt
  • 弹性预算
  • 彈性預算
  • Tánxìng yùsuàn

  • 可变预算
  • 可變預算
  • Kě biàn yùsuàn

  • Flexible budget
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến