Trang chủ » » Vứt rác vào đúng địa điểm chỉ định
  • 将废弃物倒入指定地点
  • 將廢棄物倒入指定地點
  • Jiāng fèiqì wù dào rù zhǐdìng dìdiǎn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến