Trang chủ » » Thép hợp kim thấp  • 合金钢
  • 低合金鋼
  • Dī héjīn gāng

  • Low-alloy steel


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến