Trang chủ » » Thép hợp kim thấp
  • 合金钢
  • 低合金鋼
  • Dī héjīn gāng

  • Low-alloy steel
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến