Trang chủ » » Thép bền nóng
  • 耐高温钢
  • 耐高溫鋼
  • Nài gāowēn gāng

  • High-temperature steel
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến