Trang chủ » » Thép bền nóng
  • 耐高温钢
  • 耐高溫鋼
  • Nài gāowēn gāng

  • High-temperature steel
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến