Trang chủ » » Thẻ vàng, thẻ đỏ
  • 1/11/2019 09:33:00 SA
  • 黄牌
  • Huángpái

  • 红牌
  • 紅牌
  • Hóngpái

  • 黄牌
  • 紅黃牌
  • Hóng huángpái
  • Thẻ phạt Penalty
领取黄牌的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判会先出示第二张黄牌,再出示红牌,领取两张黄牌后球员将不能继续进行下一场赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人下继续比赛。体育比赛中的“黄牌警告”这一法则一般用于足球比赛中。(Nguồn: baidu.com)
Hình minh họa từ InternetPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến