Trang chủ » » Quy hoạch
 • 1/05/2019 09:12:00 SA • KHO BÀI TẬP LUYỆN DỊCH HỢP ĐỒNG VÀ VĂN BẢN

 •  VIỆT-TRUNG; TRUNG-VIỆT
 • HSK5; HSK6 THAM KHẢO NGAY!


 • 规划
 • 規劃
 • Guīhuà

 • Vùng quy hoạch, khu quy hoạch
 • 规划区
 • 規劃區
 • Guīhuà qū

 • Quy hoạch chi tiết
 • 详细规划
 • 详细規劃
 • Xiángxì guīhuà


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến