Trang chủ » , » Nhãn thành phần dinh dưỡng
  • 营养标签
  • 營養標籤
  • Yíngyǎng biāoqiān

  •  Nutritional labelling
           
         Hình minh họa từ Internet
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến