Trang chủ » , » Keo bạc (Nhựa bạc)
  • 银浆
  • 銀漿
  • Yín jiāng

  • Silver paste
  • @Dùng để hàn vi mạch thay chì.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến