Trang chủ » » Điện trở suất thể tích (Điện trở suất khối)
  • 体积电阻率
  • 體積電阻率
  • Tǐjī diànzǔ lǜ

  •  0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến