Trang chủ » » Hoa nhả ngọc phun châu  • 龙吐珠
  • 龍吐珠
  • Lóng tǔ zhū

  • Clerodendrum thomsonae Balf.
  • Hình minh họa từ Internet0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến