Trang chủ » » Hiệu lực của hồ sơ dự thầu
  • 1/09/2019 09:19:00 CH
  • 投标书有效期
  • 投標書有效期
  • Tóubiāo shū yǒuxiàoqí

  • Bid validity
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến