Trang chủ » » Hiệu lực của hồ sơ dự thầu
  • 投标书有效期
  • 投標書有效期
  • Tóubiāo shū yǒuxiàoqí

  • Bid validity
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến