Trang chủ » » Hiệu lực của hồ sơ dự thầu
  • 1/09/2019 09:19:00 CH
  • 投标书有效期
  • 投標書有效期
  • Tóubiāo shū yǒuxiàoqí

  • Bid validity
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến