Trang chủ » » Hạt hướng dương
 • 1/12/2019 05:11:00 CH


 •             

 • 葵瓜子
 • Kuí guāzǐ

---

 • Admin xin trân trọng thông báo:
 • Chính thức ra mắt website: https://www.hocdichonline.com
 • Bạn sẽ được gợi ý về những cụm từ;
 • Bạn sẽ được biết ngay đáp án câu dịch của mình;
 • Bạn sẽ được hướng dẫn về các cấu trúc câu và những chú ý khi dịch;
 • HÃY TRẢI NGHIỆM NGAY PHƯƠNG THỨC HỌC DỊCH MỚI
 • HỌC THỬ NGAY tại đây nhé!
 • ---

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến