Trang chủ » » Giàn giáo Ringlock
  • 1/25/2019 04:07:00 CH
  • 盘扣式手脚架
  • 盤扣式手腳架
  • Pán kòu shì shǒujiǎo jià

  • 圆盘式脚手架
  • 圓盤式腳手架
  • Yuán pán shì jiǎoshǒujià


  • 菊花式腳手架
  • Júhuā shì jiǎoshǒujià

  • Ringlock scaffolding
         
            Hình từ InternetPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến