Trang chủ » » Giàn giáo Ringlock
  • 盘扣式手脚架
  • 盤扣式手腳架
  • Pán kòu shì shǒujiǎo jià

  • 圆盘式脚手架
  • 圓盤式腳手架
  • Yuán pán shì jiǎoshǒujià


  • 菊花式腳手架
  • Júhuā shì jiǎoshǒujià

  • Ringlock scaffolding
         
            Hình từ Internet0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến