Trang chủ » » Công nghệ VAR
  • 1/11/2019 09:40:00 SA
  • VAR技术
  • VAR技術
  • Jìshù

  • 视频助理裁判技术
  • 視頻助理裁判技術
  • Shìpín zhùlǐ cáipàn jìshù

  •  Video Assistant Referee
  
Hình minh họa từ internet
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến