Trang chủ » » Công nghệ VAR
  • VAR技术
  • VAR技術
  • Jìshù

  • 视频助理裁判技术
  • 視頻助理裁判技術
  • Shìpín zhùlǐ cáipàn jìshù

  •  Video Assistant Referee
  
Hình minh họa từ internet
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến