Trang chủ » » Bảo đảm dự thầu  • 投标保证金
  • 投標保證金
  • Tóubiāo bǎozhèngjīn

  • 投标担保
  • 投標擔保
  • Tóubiāo dānbǎo

  • Bid security0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến