• 1/03/2019 05:05:00 CH
 • 甜甜圈
 • Tián tián quān

 • 多拿滋
 • Duō ná zī

 • 唐纳滋
 • 唐納滋
 • Tángnàzī

 • 油炸圈饼
 • 油炸圈餅
 • Yóu zhá quān bǐng


 • Donut
     
Bánh donut - Hình minh họa từ Internet

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến