Trang chủ » » Vi khuẩn hiếu khí
  • 好氧细菌
  • 好氧細菌
  • Hǎo yǎng xìjùn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến