Trang chủ » » Ớt chuông (ớt ngọt)
  • 甜椒
  • Tián jiāo

  • Tên gọi khác
  • 柿子椒   -Shìzijiāo
  • 大椒   -   Dà jiāo
  • 甜椒   -   Tián jiāo
  • 灯笼椒 (燈籠椒) - Dēnglóng jiāo
  • 菜椒  -  Cài jiāo
                 0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến