Trang chủ » » Nội soi đại tràng
  • 结肠镜检查
  • 結腸鏡檢查
  • Jiécháng jìng jiǎnchá

  • Colonoscopy0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến