Trang chủ » » Khu công nghiệp
  • 工业区
  • 工業區
  • Gōngyè qū

  • 工业园区
  • 工業園區
  • Gōngyè yuánqū

  • Industrial park0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến