Trang chủ » » Khớp nối vạn năng
  • 万向转接头
  • 萬向轉接頭
  • Wàn xiàng zhuǎn jiē tóu

  • Universal Joint0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến