Trang chủ » » Hoa bướm
  • 波斯菊
  • Bōsī jú

  • Cosmos bipinnatus.

  • Tên gọi khác
  • Hoa sao nhái, cây hoa sao nháy, 
  • hoa chuồn chuồn, cúc chuồn chuồn

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến